Page Info
Google PageRank Checker Powered by  MyPagerank.Net
کد خبر: 4548
چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۶:۵۸ ب٫ظ
عصر امروز:
چرخه کامل توسعه تکنولوژی از پژوهش تا تجاری‌سازی
برای اینکه توان توسعه داخلی افزایش یابد، باید پژوهش‌ها با توجه به نیاز بازار انتخاب شده باشد و توسعه فناوری براساس پژوهش‌های کاربردی شکل گیرد. تجاری‌سازی، ثمره اقتصادی فعالیت‌های پژوهشی و توسعه فناوری را حاصل می‌کند، تا مبنای تقویت فعالیت‌های زنجیره‌ای شود.

Dobësi në teknologjinë e kërkimit dhe zhvillimit, industria e vendit tonë është në gjendje kritike,,fa,Kur vendi është në këtë kontekst që mundësojnë industrinë tonë të papërmbajtur burimin e krijimtarisë, inovacion dhe teknologji janë bërë,,fa. وقتی کشور در این راستا توانمند می‌شود که صنعت ما به چشمه‌ای جوشان از خلاقیت، نوآوری و تکنولوژی تبدیل شده باشد.

اتفاقی که در ایران رخ می‌دهد این است که تکنولوژی خریداری شده و تلاش‌ها برای راه‌اندازی و ارائه‌ محصولات به بازار صورت می‌گیرد و تلاشی برای نوآوری در تکنولوژی محصول و فرآیند رخ نمی‌دهد. به همین دلیل محصول قدیمی شده و بعد از مدتی توانایی رقابت با محصولات جدید عرضه شده به بازار‌ها را ندارد. Industria është përsëri në kërkim për të blerë teknologji të reja dhe histori të vjetër përsëritet për teknologji të re,,fa,Ky trend është parë në shumicën e industrive,,fa,industri të tilla janë Zayndgy dhe rritja endogjen,,fa. این روندی است که در اکثر صنایع کشور دیده می‌شود. چنین صنایعی زایندگی و رشد درون زا ندارند.

فقدان یا سطح پایین تحقیق و توسعه تکنولوژی؛ چرا؟

به‌رغم ضرورت نوآوری و توسعه تکنولوژی در کشور، توانایی مالی بنگاه‌های بزرگ در حمایت از سیستم‌های توسعه تکنولوژی و اذعان مدیران ارشد به ضرورت توسعه تکنولوژی در کشور و مواردی از این دست، تحقیق و توسعه تکنولوژی در صنعت کشورمان ضعیف است. Edhe kur njerëzit me bindje të ulet mbi fronin e menaxhimin e organizatave të mëdha, nuk është një shumë e efekteve dhe rezultateve sasiore marra,fa. چرایی چنین وضعیتی را باید علاوه‌بر سیاست‌های کلان اقتصادی که با تجلی در قیمت پایین ارز با اتکا به درآمدهای نفتی موجب آسیب دیدن تولید در داخل می‌شود در سازماندهی و ساختارهای توسعه علم و تکنوژی هم جست‌وجو کرد.

جست‌وجو در علل ساختاری:

۱- حمایت مدیران از توسعه علم و تکنولوژی و عملکرد نظام توسعه تکنولوژی:

حمایت مدیران ارشد بنگاه‌ها از توسعه تکنولوژی داخلی اولین ضرورت است. حمایت مدیران موجب شکل‌گیری فعالیت‌های توسعه علم و تکنولوژی می‌شود؛ در صورتی که این حمایت‌ها موجب نتایج عملی شود؛ حمایت مضاعف مدیران را در پی خواهد داشت، اما درصورتی که از این ساختار نتایج عملی به‌دست نیاید مدیران از حمایت توسعه تکنولوژی دست خواهند کشید.

Mbështetja menaxhimin varet nga dy faktorë:,,fa,kursit të këmbimit dhe përpjekje dhe tërheqjet që shitësit të huaj për të krijuar,,fa: نرخ ارز و تلاش و جذابیت‌هایی که فروشندگان خارجی به وجود می‌آورند. Kursit të këmbimit, në qoftë se pavarësisht inflacionit të lartë norma e brendshme këmbimit është mbajtur konstant, të blerë teknologji jashtë ekonomike dhe ndoshta mbështetjen e hulumtimit dhe zhvillimit të teknologjisë për të reduktuar edhe presionet e reklamave dhe marketingut teknikave nga të gjitha shkaqet e jashtme blej mbështetet nga jashtë dhe ulje,fa.

۲- خرید تکنولوژی از خارج در مقابل توسعه تکنولوژی در داخل

سطح تکنولوژی در دنیا به علت رقابت و پیشرفت‌های علمی در حال پیشرفت است، در صورتی که همگام با محیط و تغییرات و پیشرفت صنایع دنیا؛ تکنولوژی موجود در کشور به روز نشده باشد، بعد از مدتی قابلیت رقابت را از دست داده و برای بالا بردن سطح کیفیت تکنولوژی سابق باید به خرید از کشور‌های پیشرفته یا سفارش به بخش‌های فناور در داخل کشور روی آورد.

خرید از خارج آسان‌تر و سریع‌تر نتیجه می‌دهد اگرچه در بلندمدت عقب افتادگی مجدد را سبب می‌شود. سفارش به بخش‌های فناور داخلی به صبر و حوصله نیاز دارد و زمانگیر است ولی پایه‌های استمرار پیشرفت تکنولوژی را موجب می‌شود.

ساختار تحقیق و توسعه تکنولوژی:

teknologjinë e prodhimit, teknologjinë e prodhimit në brendësi të një strukture është marrë nga studimi fillon dhe mbaron teknologji komercializuar,fa. پژوهش موجب تولید علم می‌شود که این علم به فناوری و سپس به سمت تجاری‌سازی پیش می‌رود و درصورتی که در نتیجه تجاری شدن درآمدزایی رخ دهد، درآمدهای حاصله بخش‌های پژوهش، فناوری و تجاری‌سازی را تغذیه و تقویت خواهد کرد.

Nëse ky cikël ndodh krejtësisht kënaqësinë, mbështetjen e hulumtimit do të jetë,,fa,Në strukturën e lartpërmendur në fushën e kërkimit shkencor, projektet e përfunduar regjistruar si artikuj dhe raporte,,fa. در ساختار مزبور در حوزه پژوهش، پروژه‌های تکمیل‌شده به‌صورت مقالات و گزارش ثبت می‌شوند. برخی از این مقالات توانایی تبدیل شدن به فناوری را داشته‌اند و به پروژه‌های تولید فناوری تبدیل می‌شوند.

نتایج حاصل از فناوری در صورتی که قابلیت تجاری‌سازی را داشته باشند و زمینه‌های تجاری‌سازی هم آماده شده باشند به فناوری‌های در دست تجاری‌سازی منتقل می‌شوند. Teknologjitë që do të çojnë në sukses komercial dhe kështu hulumtimit të ciklit të ardhurave të komercializimit është i plotë,,fa,Aktivitetet kërkimore mekanizëm Rritjes,,fa.

سازوکار رشد فعالیت‌های پژوهشی:

در حوزه پژوهشی، پروژه‌هایی که توانایی تبدیل شدن به فناوری را داشته باشند و بستر تولید فناوری آماده باشد، به بخش فناوری راه پیدا می‌کنند، در غیر این‌صورت نتایج فقط گزارش شده یا چاپ می‌شود و مصرف صنعتی پیدا نمی‌کند. درصد پروژه‌های پژوهشی که بدون کاربرد صنعتی باقی می‌مانند علاوه‌بر آمادگی بسترهای تولید فناوری به توجه به نیاز بازار، در زمان انتخاب به ضریب ریسک نتیجه‌بخش بودن پژوهش نیز بستگی خواهد داشت.

این پروژه‌ها توسط تجهیزات پژوهشی (وسایل آزمایشگاهی و…)، نیروی پژوهشی (دانشمندان و…) و تجربه پژوهشی تکمیل می‌شوند. در صورت اثر بخش بودن پروژه‌ها و قابلیت انتقال آنها به حوزه فناوری، انتظار می‌رود بودجه پژوهشی افزایش یابد، در غیر این صورت موجب تضعیف حمایت از پژوهش می‌شود. Prandaj, ajo mund të shkaktojë zhvillimin e aktiviteteve kërkimore në aktivitetet prodhuese dhe kërkimore dhe forcimin e menaxhimit të burimeve financiare dhe studiues rekrutimit, pajisjet, hulumtime dhe akumulimin e përvojës kërkimore njohjes dhe pengesat me të cilat përballet atë në aktivitetet e ulëta kërkimore efikasitetin në kushtet ekonomike dhe sociale, përzgjedhje të pahijshme e projekteve hulumtim dhe për të zvogëluar mbështetjen dhe financimin për hulumtim është,fa.

سازوکار فعالیت‌های توسعه فناوری:

,fa. نیروهایی که نتایج پژوهش را به فناوری تبدیل کنند، باید ضمن داشتن توانایی ایجاد ارتباط با پژوهشگر دارای مهارت‌های فنی نیز باشند. پروژه‌هایی که به بخش تولید فناوری راه پیدا می‌کنند نیز با ریسک عدم توفیق مواجه هستند و ریسک تبدیل نتیجه پژوهش به فناوری نیز به کیفیت انتخاب پروژه پژوهشی و انتخاب نتیجه آن که باید به فناوری تبدیل شود، بستگی دارد.

در صورتی که پروژه خوب انتخاب نشود و بستر تبدیل پژوهش به فناوری ایجاد نشود، در مرحله فناوری نیز پروژه‌های بی‌ثمر و بدون بازده خواهیم داشت. به نتیجه رسیدن مرحله فناوری زمینه را برای تجاری‌سازی و تولید درآمد فراهم می‌سازد که خود سبب تقویت منابع مالی فعالیت فناوری می‌شود و موجب جذب نیروهای فناور و تامین تجهیز لازم برای فناوری و انباشت تجربه در تبدیل نتایج پژوهشی به فناوری و رشد حوزه تولید فناوری می‌شود.

بنابراین می‌توان علل رشد فعالیت‌های توسعه فناوری را در وجود نتایج تحقیقاتی برای تبدیل به فناوری، تامین منابع مالی و تجهیزات فناوری، جذب نیرو‌های فناوری با قابلیت تعامل با پژوهشگر و انباشت تجربیات دانست. ,fa.

سازوکارهای رشد فعالیت‌های تجاری سازی:

در صورتی که پروژه‌ای از بخش فناوری به بخش تجاری‌سازی وارد شود، نیاز به نیروهای متخصص درحوزه‌های سازماندهی، فروش، مدیریت و روش‌های تامین منابع مالی دارد، تا به درآمد‌زایی برسد. با تجاری‌سازی موفقیت‌آمیز هزینه بخش‌های فناوری، پژوهش و تجاری‌سازی جبران خواهد شد. بنابراین رشد تجاری‌سازی در وجود نتایج فناوری برای تبدیل به محصولات و خدمات تجاری، وجود و جذب نیروهای انسانی مناسب که مهارت‌های متفاوت از پژوهشگران و فناوران دارند، انباشت تجربیات تجاری‌سازی است. ,fa.

جمع‌بندی:

توسعه تکنولوژی فرآیندی یکپارچه از پژوهش تا توسعه فناوری و تجاری‌سازی است. برای اینکه توان توسعه داخلی افزایش یابد، باید پژوهش‌ها با توجه به نیاز بازار انتخاب شده باشد و توسعه فناوری براساس پژوهش‌های کاربردی شکل گیرد. تجاری‌سازی، ثمره اقتصادی فعالیت‌های پژوهشی و توسعه فناوری را حاصل می‌کند، تا مبنای تقویت فعالیت‌های زنجیره‌ای شود. سیکل کامل پژوهش تا تجاری‌سازی در یک سازمان بزرگ با تخصص‌های متفاوت در یک شبکه از همکاری نهادها باید شکل بگیرید.
« اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا »

ارسال دیدگاه

تصویری
آخرین خبرها

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق است به پایگاه خبری، تحلیلی آفاوا
دارای مجوز پایگاه خبری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی